SLUŽBY

SLUŽBY

________

SSE Slovakia poskytuje zákazníkom nasledovné služby:- dodávka priemyselných trhavín a roznecovadiel na realizáciu CO a do skladov zákazníka vozidlami ADR

- realizácia vrtných prác , včítane dopravy vrtnej súpravy a paliva

- výroba a nabíjanie emulzných čerpateľných trhavín a trhavín typu ANFO pomocou nabíjacích vozidiel

- výkon trhacích prác našimi TVO a pracovníkmi s dlhoročnou praxou v tejto oblasti

- meranie seizmických účinkov pri realizácii CO a vystavenie protokolu

- skenovanie profilu lomovej steny pomocou 3D pulzačného laserového skenera a vypracovanie optimálnej vrtnej schémy

- vytíčenie vrtnej schémy na etáži

- vypracovanie projektovej a prevádzkovej dokumentácie