INICIAČNÉ SYSTÉMY

INICIAČNÉ SYSTÉMY

SSE Slovakia ponúka tri typy iniciačných systémov renomovaných výrobcov, ktoré sú určné pre prácu na povrchu aj v podzemí:  


- neelektrický roznetný systém (SSE Slovakia je výlučným distribútorom produktov spoločnosti  Orica: EXEL)


- elektronický roznetný systém (SSE Slovakia je výlučným distribútorom produktov spoločnosti Orica: Unitronic 600 - povrchový systém a eDevII - tunelový systém)


- elektrický roznetný systém