AKTUALITY

___________

RIADENIE MANAGEMENTU KVALITY A MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Spoločnosť SSE Slovakia s.r.o. je držiteľom certifikátov:

ISO 9001 - CERTIFIKÁT SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY

ISO 45001 - CERTIFIKÁT SYSTÉMU MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Certifikáty sú dostupné v časti DOKUMENTY/CERTIFIKÁTY

CERTIFIKÁTY