SÍDLO A OFFICE

SSE Slovakia s.r.o.
26. novembra 1510/3
066 01 Humenné
Slovensko


Telefón: +421 57 7754059
Fax: +421 57 7750200
Email: pavol.sokol@sse-slovakia.sk
Web: www.sse-slovakia.sk
IČO: 36468436
IČO DPH: SK2020024842


SSE Slovakia s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu Prešov. Oddiel Sro, Vložka 12360/P.


GPS: 48,934717N, 21,9080324E

PREVÁDZKA

SSE Slovakia s.r.o.
Prevádzka Hubková
066 01 Humenné
Slovensko


Telefón: +421 57 7756727
Fax: +421 57 7780901
Email: hubkova@sse-slovakia.sk
Web: www.sse-slovakia.sk


GPS: 48,952721N, 21,929554E