VYBUŠNINY TYPU ANFO

VÝBUŠNINY TYPU ANFO VO VRECIACH A NÁLOŽKOVANÉ

ANDEX M 25KG (PERMON DAP M)

___________________________________

Trhavina ANDEX M (PERMON DAP  M)  je zmesou dusičnanu amónneho, paliva a farbiva. Trhavina sa môže používať pri trhacích prácach na povrchu a v podzemí, v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu plynov, pár a prachov ako banská skalná trhavina, za podmienok uvedených v návode a v predpisoch o výbušninách.

Návod na použitie ANDEX M 25KG (PERMON DAP M) Karta bezpečnostných údajov ANDEX M 25KG (PERMON DAP M)

ANDEX M 80/2500mm

________________________

Trhavina ANDEX M náložkovaný  je zmesou dusičnanu amónneho, paliva a farbiva. Trhavina sa môže používať pri trhacích prácach na povrchu a v podzemí, v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu plynov, pár a prachov ako banská skalná trhavina, za podmienok uvedených v návode a v predpisoch o výbušninách. Trhavina je balená v náložkách 80mm/2500g.


Pre trhavinu ANDEX M náložkovaný je platný návod na používanie a karta bezpečnostných údajov ako v prípade produktu ANDEX M 25KG (PERMON DAP M).

ANDEX A 25KG

______________

Trhavina ANDEX A  je zmesou dusičnanu amónneho, paliva a hliníka. Trhavina sa môže používať pri trhacích prácach na povrchu, v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu plynov, pár a prachov ako povrchová trhavina, za podmienok uvedených v návode a v predpisoch o výbušninách.

Návod na použitie trhaviny ANDEX A 25 KG Karta bezpečnostných údajov ANDEX A 25KG

VÝBUŠNINY TYPU ANFO VYRÁBANÉ NA MIESTE SPOTREBY

ANDEX M

__________

Trhavina ANDEX M  je zmesou dusičnanu amónneho, paliva a farbiva. Trhavina sa môže používať pri trhacích prácach na povrchu, v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu plynov, pár a prachov ako banská skalná trhavina, za podmienok uvedených v návode a v predpisoch o výbušninách. Trhavina je vyrábaná na mieste spotreby v nabíjacom voze, z ktorého je dávkovaná priamo do vývrtov.


Pre trhavinu ANDEX M je platný návod na používanie a karta bezpečnostných údajov ako v prípade produktu ANDEX M 25KG (PERMON DAP M).