SSE Slovakia s.r.o.

Predstavujeme Vám spoločnosť SSE Slovakia, ktorá je súčasťou medzinárodnej skupiny Société Suisse des Explosifs a je jedným z najväčších dodávateľov výbušnín a prostriedkov trhacej techniky na Slovensku. Spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie komplexných vŕtných a trhacích služieb v povrchových prevádzkach na celom Slovensku. Disponujeme modernou technológiou na hromadnú výrobu emulzných výbušnín a výbušnín typu ANFO na zmiešavacích a plniacich mobilných zariadeniach, ktoré vyrábajú výbušniny  priamo na mieste trhacích prác. SSE Slovakia je aj výrobcom vrecovaných a náložkovaných výbušnín typu ANFO, ktoré sú z centrálneho skladu v Humennom distribuovné priamo zákazníkom.


SSE Slovakia garantuje, že poskytované služby sú vykonávané skúseným a kvalifikovaným personálom s využitím najmodernejších metód. Spoločnosť sa všemožne snaží zabezpečiť, aby spokojnosť zákazníkov so spoluprácou neustále rástla.