OSTATNÉ PRODUKTY

OSTATNÉ PRODUKTY

_____________________

SSE Slovakia ako doplnkový sortiment ponúka zákazníkom aj tieto produkty:- bleskovice

- čierny prach

- antistatické hadice 

- roznetnice

- ohmmetre